Lista szkół - Powiat m. Siedlce


Wybierz gminę:
szkoły gmina M. Siedlce

AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe dla Dorosłych w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
AP Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
AP Edukacja - Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
AP Edukacja - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach
Asza 2
08-110 Siedlce
telefon: 0256333164
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH
Oskara Lange 6
08-110 Siedlce
telefon: 0256441716
Bursa św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych
BPA IGNACEGO ŚWIRSKIEGO 56
08-110 Siedlce
telefon: 0256325447
Centrum Kształcenia ``Plejada``
Czesława Dylewicza 10
08-110 Siedlce
telefon:
Centrum Kształcenia Praktycznego
Konarskiego 9
08-110 Siedlce
telefon: 0256330686
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
Browarna 4
08-110 Siedlce
telefon: 0256443045
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu ``COBRA``
Floriańska 55
08-110 Siedlce
telefon: 0256328515
Gimnazjum Nr 7 w CKU w Siedlcach
Browarna 4
08-110 Siedlce
telefon: 0256443045
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
Szkolna 33
08-110 Siedlce
telefon: 0256322662
I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Bpa I. Świrskiego 54
08-110 Siedlce
telefon: 0256321077
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
Floriańska 10
08-110 Siedlce
telefon: 0256325588
I Liceum Profilowane
Konarskiego 11
08-110 Siedlce
telefon: 0256327308
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Siedlcach
Browarna 4
08-110 Siedlce
telefon:
II Liceum Ogólnokształcące
Prusa 12
08-110 Siedlce
telefon: 0256325597
II Liceum Profilowane nr 2
Oskara Langego 8
08-110 Siedlce
telefon:
III Liceum Ogólnokształcące
Konarskiego 11
08-110 Siedlce
telefon: 0256327308
III Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi
Popiełuszki 8
08-110 Siedlce
telefon: 0256322575
Instytut Służby Społecznej im. Hansa Christiana Kofoeda
Swiętojańska 4
08-110 Siedlce
telefon: 0256435107
IV Liceum Ogólnokształcące
Konarskiego 1
08-110 Siedlce
telefon: 0256447897
IV Liceum Profilowane w Siedlcach
Bema 4
08-110 Siedlce
telefon: 0256444611
IX Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
Bema 4
08-110 Siedlce
telefon: 0256444611
Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej
Chopina 10
08-110 Siedlce
telefon: 0256322654
Kolegium Przygotowawcze Jezyków Obcych
Lelewela 18
08-110 Siedlce
telefon: 0256443754
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siedlcach
MŁYNARSKA 17
08-110 Siedlce
telefon: 0256447817
Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach
MŁYNARSKA 17
08-110 Siedlce
telefon: 0256447817
Miejskie Prezdszkole Nr 9
Gen.Orlicz-Dreszera 7
08-110 Siedlce
telefon:
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20
Osiedlowa 3
08-110 Siedlce
telefon: 0256326641
Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach
Wiązowa 7
08-110 Siedlce
telefon: 0256447313
Miejskie Przedszkole nr 13
Woszczerowicz 9
08-110 Siedlce
telefon: 0256327309
Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach

08-110 Siedlce
telefon:
Miejskie Przedszkole Nr 15
Osiedlowa 5
08-110 Siedlce
telefon: 0256328558
Miejskie Przedszkole Nr 17
Wyszyńskiego 6
08-110 Siedlce
telefon: 0256447917
Miejskie Przedszkole Nr 21 z oddziałami integracyjnymi
Żwirowa 20
08-110 Siedlce
telefon: 0256328103
Miejskie Przedszkole nr 22
Podlaska 8
08-110 Siedlce
telefon: 0256435303
Miejskie Przedszkole Nr 23 w Siedlcach
Ogrodowa 43A
08-110 Siedlce
telefon: 0250447055

1 2 3 4